Author Archives for Seksan Phisitphenjan

Police Dog : ฉันจะคอยเฝ้าอยู่ใกล้ๆ จนกว่าเธอจะอุ่นใจ

October 1, 2018 2:39 pm Published by Leave your thoughts

หากสุนัขทหารคือเหล่าสุนัขที่ออกต่อสู้ในสนามรบเพื่อปกป้องประเทศจากข้าศึกแล้ว สุนัขที่คอยทำหน้าที่ดูแลความสงบในประเทศก็คือ...


Detection Dog : ไม่มีสิ่งไหนที่จมูกของฉันไม่รู้

September 24, 2018 2:53 pm Published by Leave your thoughts

จะมีอาชีพของสุนัขอาชีพไหน ที่จะโชว์ศักยภาพด้านการดมกลิ่นออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆ เท่ากับการเป็น Detection Dog