Published on ISSUE 4
จะว่าไป หนูบางตัวก็ขี้เซาเหมือนกันนะ..

เรื่องบนเตียงของหนู…

howl the team

หลายคนคงจะสงสัยว่าหนูนอนบ้างหรือเปล่า นอนยังไงเวลาไหน เราจะมาดูเกร็ดเล็กๆ ว่าหนูแต่ละชนิดจะมีพฤติกรรมการนอนอย่างไรบ้าง

หนูแฮมสเตอร์

แฮมสเตอร์จะเริ่มหลับช่วง 09.00 น.  à ตื่นสั้นๆ ช่วง 14.00 – 15.00 à หลับจนถึงช่วง 17.00 à และตื่นอีกครั้งตอน 17.00 และตื่นตลอดทั้งคืนก่อนที่จะมาหลับในช่วงเช้าประมาณ 9.00 น. อีกครั้ง

*โดยธรรมชาติหนูแฮมสเตอร์เป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืน จึงมักตื่นในเวลากลางคืนจนถึงรุ่งเช้าเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็อาจจะตื่นมากินหรือเล่นในช่วงบ่ายๆ ได้ด้วยเช่นกัน

 

หนูแกสบี้

แกสบี้มักตื่นตัวที่สุดในช่วง 5.00 – 8.00 น. à หลังจากนั้นจะนอนทีละ 1 -2 ชม. สลับตื่น 1 – 2 ชม. ในช่วงกลางวัน à และกลับมาตื่นตัวที่สุดอีกครั้งตอน 17.00 – 20.00 น. à จากนั้นในตอนกลางคืนจะนอนเสียส่วนใหญ่ à และตื่นอีกทีตอนประมาณ 5.00

*หนูแกสบี้จะตื่นตัวมากที่สุดในช่วงพระอาทิตย์ตกดินและพระอาทิตย์ขึ้น และหนูแกสบี้ส่วนใหญ่มักจะปรับตัวตามการใช้ชีวิตของเจ้าของ ทำให้ส่วนมากมักจะในตอนกลางคืน

 

ชินชิล่า

นอนช่วง 8.00 น. à ตื่นช่วงเย็น 17.00 à ลากยาวไปทั้งคืน à เริ่มนอนอีกครั้งตอนเช้า 8.00

*ชินชิล่าเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืน ดังนั้นถ้าใครจะเลี้ยงชินชิล่า จะต้องมีเวลาช่วงกลางวันเงียบๆ ให้ชินชิล่าได้พักผ่อนด้วย

 

จะว่าไป หนูบางตัวก็ขี้เซาเหมือนกันนะ..

 

3