Published on ISSUE 2
สุขภาพของสุนัขถือเป็นความรับผิดชอบของคนเลี้ยง

เพราะรักจึงต้องคอยดูแล

เรื่องและภาพ : howl the team

สำหรับคนเลี้ยงสุนัขแล้ว ความรับผิดชอบที่จะเอาใจใส่สุขภาพของสุนัขที่เลี้ยงถือเป็นเรื่องสำคัญ เราจะมาดูกันว่าแนวทางการดูแลสุนัขเบื้องต้นนั้นเราต้องดูที่อะไรบ้าง

1. เช็ดหู  สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อทำให้หูสะอาดและลดการเกิดหูอักเสบ

2. เช็ดขี้ตา  วันละ 1 ครั้ง เพื่อลดการสะสมของสิ่งสกปรก

3. แปรงฟัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อลดกลิ่นปาก และคราบหินปูน

4. ตัดเล็บ ทุกๆ 1-2 เดือน ป้องกันสกปรก และลดกลิ่น

5. บีบต่อมข้างก้น  ตรวจและบีบต่อมข้างก้นอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อลดการเกิดต่อมข้างก้นอักเสบ

6. กำจัดเห็บหมัด ใช้ยาหยดหลังเดือนละ 1 ครั้ง และงดอาบน้ำ 2 วันทั้งก่อนและหลังหยด

7. ป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ  ให้ยากินเดือนละ 1 ครั้ง หรือยาฉีด 2 เดือนครั้งหรือฉีดปีละ 1 ครั้ง

8. ถ่ายพยาธิ ถ่ายทุกเดือนในลูกสุนัข เมื่ออายุครบ 6 เดือนค่อยเปลี่ยนเป็นทุกๆ 3-6 เดือน

9. ฉีดวัคซีน ฉีดกระตุ้นเมื่อครบกำหนดนัด และงดอาบน้ำ 7 วันหลังฉีด
เพราะรัก