Published on ISSUE 2
ฮาจิ หรือ ฮาจิโกะ สุนัขผู้ซื่อสัตย์ที่รอคอยเจ้านายที่สถานีรถไฟกว่า 10 ปี

ฮาจิ – ตำนานสุนัขผู้ซื่อสัตย์

เรื่อง : howl the team ภาพ : วิทยา เลิศรัตนบดี

เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหูคุ้นตากับชื่อ ฮาจิ หรือ ฮาจิโกะ สุนัขผู้ซื่อสัตย์ที่รอคอยเจ้านายที่สถานีรถไฟกว่า 10 ปี โดยเรื่องราวของ ฮาจิ นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ.1924 โดย ฮาจิ เป็นสุนัขพันธุ์ Akita ของ ฮิเดซาบุโร อุเอโนะ ศาสตราจารย์ด้านเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว

ทุกวันหลังจากศาสตราจารย์อุเอโนะ ไปทำงานที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ฮาจิจะไปรอศาสตราจารย์กลับบ้านที่สถานีรถไฟชิบุย่าทุกวันจนเป็นกิจวัตร จนกระทั่งในวันหนึ่งได้มีเหตุร้ายไม่คาดฝันคือ ศาสตราจารย์อุเอโนะ เกิดภาวะโลหิตในสมองแตกเฉียบพลันและเสียชีวิตที่มหาวิทยาลัยโตเกียว และนับจากวันนั้นทำให้ศาสตราจารย์อุเอโนะไม่ได้กลับมาที่บ้านอีกเลย แต่ฮาจิไม่รู้เรื่องนี้และยังคงไปรอคอยเจ้าของที่สถานีรถไฟทุกวัน ไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออก จนกระทั่งในปี 1932 ได้มีคนสังเกตเห็นความซื่อสัตย์อันน่ายกย่องของฮาจิและเขียนบทความเกี่ยวกับรอคอยของฮาจิลงในหนังสือพิมพ์อาซาฮิ จึงทำให้เรื่องของฮาจิโด่งดังไปในวงกว้าง จนใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นฮาจิที่สถานีก็มักจะให้อาหารหรือขนมกับมันด้วย

หลังจากที่ได้รอคอยเจ้านายนานถึงกว่า 10 ปี ฮาจิได้ตายลงในวันที่ 8 มีนาคม 1935 โดยหลังจากที่ฮาจิตาย ร่างของมันได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติญี่ปุ่น และยังมีอนุสรณ์ที่หน้าสถานีรถไฟชิบุย่า ซึ่งเป็นสถานที่ที่ฮาจิรอคอยเจ้านายมาตลอด

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฮาจิ

1. ฮาจิเมื่อตอนสมัยหนุ่มเป็นสุนัขหูตั้ง แต่เมื่อแก่ตัวลงหูซ้ายได้ตกลงมา ดังนั้นที่รูปปั้นของฮาจิหูซ้ายเลยตกลงมาด้วย

2. ผลจากการชันสูตรซากของฮาจิพบว่า ฮาจิมีปัญหาด้านระบบอาหาร และมีพยาธิที่ตับและไต

3. อนุสาวรีย์ฮาจิที่สถานีรถไฟชิบุย่าเป็นจุดนัดพบที่โด่งดังมากของคนญี่ปุ่นในปัจจุบัน

4. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ทางมหาวิทยาลัยโตเกียวได้หล่อรูปอนุสรณ์คู่ของศาสตราจารย์อุเอโนะกับฮาจิได้กลับมาพบกันอีกครั้งในที่สุด หลังจากที่ได้รอคอยมากว่า 100 ปี