Published on ISSUE 3
ในยุคแรกสุนัขทหารถูกเรียกว่าสุนัขสงคราม ซึ่งเป็นเพียงกองกำลังในระดับกองร้อยเท่านั้น

เรื่องราวสุนัขฮีโร่ในประเทศไทย

เรื่อง : howl the team

มารู้จักกับประวัติของสุนัขฮีโร่ในประเทศไทยว่าเป็นอย่างไร ทั้งต้นกำเนิดและหน้าที่ ตั้งแต่อดีตไปจนถึงปัจจุบัน

 

1. สุนัขทหารในประเทศไทยได้ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2511 โดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงรับสั่งให้กองทัพบกนำสุนัขที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสหรัฐอเมริกามาฝึกใช้เพื่อยุทธวิธีทางการทหาร

 

Four dogs of breed a German shepherd in a profile attentively look afar

 

 

2. ในปี 2512 เป็นยุคที่มี ผกค. หรือ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ วางแผนก่อการร้ายด้วยกับดักทุ่นระเบิดหรือการซุ่มโจมตีอยู่หลายครั้ง กองพันสุนัขจึงได้ถูกฝึกมาเพื่อรับมือกับ ผกค. เหล่านี้ และได้ช่วยชีวิตเหล่าทหารกล้าเอาไว้มากมาย

 

 

ผกค

 

3. ในยุคแรกสุนัขทหารถูกเรียกว่า “สุนัขสงคราม” ซึ่งเป็นเพียงกองกำลังในระดับกองร้อยเท่านั้น ก่อนที่จะค่อยๆ พัฒนามาจนกลายเป็นระดับกองกำลังและชื่อเรียก “กองพันสุนัข” ในปัจจุบัน

 

กองพันสุนัขทหาร

 

4. นอกจากกองพันสุนัขทหารที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นศูนย์หลักของสุนัขทหารแล้ว ที่ประเทศไทยยังมีศูนย์การสุนัขทหารที่มีภารกิจเริ่มตั้งแต่เพาะพันธุ์สุนัข ไปจนถึงเตรียมความพร้อมให้กับเหล่าสุนัขก่อนเข้ามาฝึก

 

Image

 

5. ศูนย์การสุนัขทหารนั้นมีหน่วยย่อย คือ โรงเรียนสุนัขทหาร โดยจะเป็นโรงเรียนที่มีหน้าที่ในการฝึกชุดสุนัขทหาร (ผู้ฝึก 1 คน ต่อสุนัข 1 ตัว) ซึ่งฝึกให้ทั้งสำหรับกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ รวมไปถึงตำรวจตระเวนชายแดน

 

โรงเรียนสุนัขทหาร

 

6. กองพันสุนัขทหารในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ สุนัขทหารทั่วไป สุนัขลาดตระเวน สุนัขตรวจคุ้นทุ่นระเบิด สุนัขสะกดรอย สุนัขตรวจค้นยาเสพย์ติดให้โทษ และสุนัขตรวจค้นพัสดุระเบิด

ศูนย์การสุนัขทหาร