Published on ISSUE 2
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำวัคซีนคือเมื่ออายุครบ 2 เดือน เพราะเป็นช่วงที่ระดับภูมิคุ้มกันจากนมน้ำเหลืองของแม่ในตัวลูกสุนัขกำลังลดต่ำลงพอดี

วัคซีนนั้นสำคัญไฉน

เรื่องและภาพ : howl the team

การทำวัคซีนก็เปรียบเสมือนการซ้อมรบของกองทหาร เพราะเวลาที่สัตวแพทย์ฉีดวัคซีนเข้าไปในตัวสุนัขก็เหมือนกับการแกล้งปล่อยข้าศึกปลอมๆ ที่ทำทีว่าจะรุกรานประเทศเราเข้าไปก่อน เพื่อกระตุ้นให้กองทหารแนวป้องกันในร่างกายตื่นตัวและเรียนรู้วิธีที่จะรับมือกับพวกข้าศึกเหล่านั้น เมื่อถึงเวลาที่เจอกับข้าศึกตัวจริง ทหารในร่างกายของเราจะได้มีความพร้อมและรู้วิธีการเข้าทำลายข้าศึกอย่างฉับพลัน ซึ่งถ้าเราละเลยการทำวัคซีน ก็เหมือนกับการที่ปล่อยให้ทหารป้องกันของเราต้องต่อสู้โดยที่ไม่รู้จักข้าศึกมาก่อน โอกาสที่จะติดเชื้อโรครุนแรงจึงมีค่อนข้างสูง และเมื่อเกิดการแพร่กระจายของเชื้อไปแล้ว การจะรักษาให้หายขาดก็ดูจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และมักลงเอยด้วยการเสียชีวิตในที่สุด

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำวัคซีนคือเมื่ออายุครบ 2 เดือน เพราะเป็นช่วงที่ระดับภูมิคุ้มกันจากนมน้ำเหลืองของแม่ในตัวลูกสุนัขกำลังลดต่ำลงพอดี การให้วัคซีนเข้าไปในช่วงนี้จึงจะทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และควรทำวัคซีนตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์นัดต่อไปจนครบ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ของสุนัขที่เรารักนั่นเอง

แนวทางการฉีดวัคซีนสำหรับสุนัข

อายุ 2 เดือน           วัคซีนรวม 5 โรค (เข็มแรก)
อายุ 2 เดือนครึ่ง    วัคซีนรวม 5 โรค (เข็มที่ 2)
อายุ 3 เดือน           วัคซีนพิษสุนัขบ้า
อายุ 4 เดือน           วัคซีนรวม 5 โรค (เข็มที่ 3)
อายุ 6 เดือน           วัคซีนพิษสุนัขบ้า (เข็มที่ 2)
หลังจากนั้น 1 ปี     วัคซีนรวม 6 โรค
ทุกๆ 3 ปี                 วัคซีนรวม 6 โรค

หมายเหตุ วัคซีนรวม 5 โรค คือ วัคซีนป้องกันโรคฉี่หนู, ไข้หัดสุนัข, ลำไส้อักเสบ, ตับอักเสบ, หลอดลมอักเสบติดต่อ
วัคซีนรวม 6 โรค คือ เพิ่มวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข้าไป
*โปรแกรมวัคซีนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการพิจารณาของสัตวแพทย์