Published on ISSUE 15
ชื่อ Malamute นั้นมาจากชื่อ Mahlemuits ซึ่งเป็นชื่อชนเผ่าหนึ่งของชาว Inuit ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของอลาสก้า

Alaskan Malamute : พี่ใหญ่แห่งดินแดนน้ำแข็ง

เรื่อง : howl the team ภาพ : แม่พิมพ์สี

ในโลกของเหล่าสุนัขลากเลื่อน Alaskan Malamute คงเปรียบได้กับพี่ชายคนโต

เพราะหากสืบย้อนประวัติกลับไป นักวิชาการเชื่อว่าสุนัขสายพันธุ์นี้เป็นทายาทสืบทอดสายเลือดของเหล่าหมาป่าโบราณในสมัยยุค Paleolithic ที่ได้เดินทางข้ามมาจากดินแดนไซบีเรียสู่อลาสก้าในทวีปอเมริกาเหนือ เมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนเชื่อว่าสุนัขพันธุ์นี้น่าจะยังเป็นสายพันธุ์แรกๆ ที่มนุษย์เริ่มเลี้ยงไว้ใช้งานอีกด้วย จากหลักฐานกระดูกและงาแกะสลักเป็นรูปสุนัขที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายคลึงกับ Alaskan Malamute

ชื่อ Malamute นั้นมาจากชื่อ Mahlemuits ซึ่งเป็นชื่อชนเผ่าหนึ่งของชาว Inuit ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของอลาสก้า ชาว Mahlemuits มักใช้สุนัข Alaskan Malamute ออกล่าสัตว์ เช่น แมวน้ำ และใช้เป็นกำลังในการลากเลื่อนขนซากสัตว์ที่ล่ามาได้รวมไปถึงของอื่นๆ ผ่านทุ่งน้ำแข็งอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ Alaskan Malamute จึงมีร่างกายที่ใหญ่โตแข็งแรง (ใหญ่ที่สุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด) มีอุ้งเท้าใหญ่ และมีพละกำลังมาก อีกทั้งยังทนสภาพอากาศที่โหดร้ายบริเวณอลาสก้าได้ดี จึงเริ่มมีการใช้งานสุนัขพันธุ์นี้เป็นสุนัขลากเลื่อนมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคตื่นทองในปี ค.ศ.1896 ได้มีการนำ Alaskan Malamute มาลากเลื่อนและลงแข่งลากเลื่อน ซึ่งก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้หลายรางวัล

แต่ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่นี้เอง ทำให้เริ่มมีการนำ Alaskan Malamute ไปผสมพันธุ์กับสุนัขลากเลื่อนพันธุ์อื่นที่ตัวเล็กกว่า เพื่อให้ได้สุนัขที่วิ่งได้เร็วขึ้น คล่องตัวขึ้น ทำให้สายเลือดแท้ของสุนัขพันธุ์นี้เริ่มลดลง จนกระทั่งในช่วงปี ค.ศ.1930 ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ Alaskan Malamute ขึ้นมาใหม่ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สาย คือ สาย Kotzelue ซึ่งจะมีสีเทาขาวและมีขนาดตัวเท่ากับสุนัขลากเลื่อนทั่วไป และสาย M’Loots ซึ่งจะมีขนาดตัวใหญ่กว่าและมีสีขนที่หลากหลาย

ปัจจุบัน Alaskan Malamute ได้เปลี่ยนจากสุนัขลากเลื่อนกลายเป็นสุนัขสำหรับเลี้ยงในครอบครัวไปแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นพวกมันก็ยังมีพละกำลังมหาศาลที่ต้องการการพาไปเดินเล่นหรือออกกำลังเป็นอย่างมาก สุนัขพันธุ์นี้จะมีความสุขมากเมื่อได้ออกจากบ้านไปทำกิจกรรมออกแรงต่างๆ กับเจ้านายของมัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งการไปเดินป่า ปีนเขา หรือแม้กระทั่งว่ายน้ำ เพราะพลังอันมากมายของมันในฐานะสุนัขลากเลื่อนยังคงไหลเวียนอยู่ในสายเลือด

สายเลือดที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่ใหญ่ของเหล่าสุนัขลากเลื่อนทั้งปวง