Published on ISSUE 16
จากตำราดูแมวไทยมงคล ได้กล่าวถึงสายพันธุ์แมวไว้ทั้งหมด 17 ชนิด ซึ่งในปัจจุบันเหลืออยู่ทั้งหมด 5 ชนิด ส่วนอีก 12 ชนิดนั้นได้หายสาปสูญไปในเงามืดของประวัติศาสตร์

12 สายพันธุ์แมวไทยที่ถูกลืมเลือน

เรื่อง howl the team ภาพ : ชาพีช

ตามตำราดูแมวไทยโบราณสมัยอยุธยา ได้มีการกล่าวถึงแมวไทยมงคลไว้ทั้งหมด 17 ชนิด เมื่อรวมกับแมวขาวมณี ซึ่งเป็นแมวไทยมงคลยุคใหม่แล้วจะมีทั้งหมด 18 ชนิด ซึ่งในปัจจุบันที่พอมีหลักฐานยืนยันการพบเห็นมีอยู่ 6 ชนิด คือ วิเชียรมาศ โคราช ศุภลักษณ์ โกญจา แซมเสวตร และขาวมณี ส่วนอีก 12 ชนิดนั้นไม่ได้มีรายงานการพบเห็น ซึ่งบางคนเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปหมดแล้ว ในขณะที่บางคนก็เชื่อว่ายังมีอยู่เพียงแต่ตกสำรวจไปเท่านั้นเอง

โดยสายพันธุ์แมวไทยที่ได้เลือนหายไปในเงามืดของประวัติศาสตร์ มีดังต่อไปนี้นี้

1. แมวนิลรัตน์ : ผู้เชี่ยวชาญบางท่านคิดว่าน่าจะเป็นแมวไทยโบราณที่น่าจะหายากที่สุดในเวลานี้ เพราะเป็นแมวที่มีสีดำสนิททั้งตัว รวมไปถึงลิ้น ฟัน และนัยน์ตา ก็ยังเป็นสีดำอีกด้วย ทำให้บางคนมักสับสนแมวพันธุ์นี้กับแมวโกญจาว่าเป็นพันธุ์เดียวกัน เชื่อกันว่าหากใครเลี้ยงไว้จะได้ทรัพย์สินเพิ่มพูน

01
2. แมววิลาศ : เป็นแมวที่มีลักษณะเด่นคือมีสีดำเกือบทั้งตัว แต่มีสีขาวพาดตลอดกลางหลังจนถึงปลายหาง รวมไปถึงใบหูสองข้าง ปากล่างไปจนถึงกลางอก และปลายเท้าทั้ง 4 ด้วย หากใครมองเผินๆ อาจจะนึกถึงลายบนตัวสกั๊งค์ กล่าวกันว่าใครเลี้ยงจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีทรัพย์สินบริบูรณ์

 

02

 

3. แมวเก้าแต้ม : แมวพันธุ์นี้มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครตรงมีขนสีขาวแต่มีแต้มสีดำตามตัวทั้งหมด 9 แห่ง คือ บริเวณหัว คอ โคนขาหน้าและโคนขาหลังหลังทั้ง 4 ข้าง ไหล่ทั้ง 2 ข้าง และโคนหาง ลักษณะแต้มสีดำนี้จะเป็นวงกลมหรือปื้นเหลี่ยมก็ได้ เมื่อเลี้ยงแล้วจะค้าขายรุ่งเรือง ว่ากันว่าสมัยก่อนนิยมเลี้ยงราชสำนัก

 

03

 

4. แมวรัตนกำพล : เป็นแมวที่มีขนสีขาวดั่งหอยสังฆ์ ยกเว้นตรงกลางลำตัวมีแถบสีดำคาด มีนัยน์ตาสีทอง เชื่อกันว่าเป็นแมวที่จะนำพาซึ่งยศถาบรรดาศักดิ์และอำนาจบารมีให้แก่เจ้าของ

 

04

 

5. แมวนิลจักร : มีลักษณะเป็นแมวสีดำแต่ที่บริเวณลำคอจะมีแถบขนสีขาวเป็นวงคล้ายมีจักรหรือมีพวงมาลัยคล้องคอนั่นเอง กล่าวกันว่าใครที่เลี้ยงแมวพันธุ์นี้จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย

 

05

 

6. แมวมุลิลา : แมวชื่อน่ารักนี้เป็นแมวที่มีขนสีดำทั้งตัว ยกเว้นแค่บริเวณหูที่มีสีขาวเท่านั้น มีนัยน์ตาสีเหลืองประดุจดั่งกลีบดอกเบญจมาศแมวมุลิลานี้ กล่าวกันว่าแมวพันธุ์นี้คนทั่วไปไม่ควรนำมาเลี้ยง เหมาะกับการเลี้ยงโดยพระสงฆ์ เพราะเมื่อเลี้ยงแล้วจะทำให้เล่าเรียนเก่ง ไม่หลงลืมตำรา

 

06

 

7. แมวกรอบแว่น : เป็นแมวที่มีจุดเด่นชัดเจนชวนให้อมยิ้มเลยคือเป็นแมวที่มีขนสีขาวทั้งตัวแต่ตรงขอบตาทั้งสองข้างมีสีดำเหมือนใส่แว่นอยู่ และที่กลางหลังก็มีสีดำเป็นลักษณะคล้ายอานม้า จึงทำให้บางคนเรียกแมวชนิดนี้ว่าแมวอานม้าเช่นกัน กล่าวกันว่าถ้าใครเลี้ยงจะมีเกียรติยศชื่อเสียง

 

07

 

8. แมวปัดเสวตร : เป็นแมวที่มีลักษณะคล้ายแมววิลาศ คือมีขนสีดำตลอดทั้งตัวยกเว้นตั้งแต่โคนจมูกพาดมากลางหลังจนถึงปลายหางจะเป็นสีขาว บางคนรู้จักในชื่อแมวปัดตลอด มีดวงตาสีเหลืองคล้ายพลอยสะท้อนแสง มีอำนาจในการช่วยเชิดชูชื่อเสียงวงศ์ตระกูลผู้เลี้ยงให้เป็นที่เลื่องลือ

 

08
9. แมวกระจอก เป็นแมวสีดำลำตัวอ้วนกลมน่ารัก มีจุดเด่นคือมีสีขาวที่รอบปากเท่านั้น นัยน์ตาสีเหลือง แม้ว่าจะชื่อกระจอก แต่แมวพันธุ์นี้ไม่กระจอกสมชื่อนะ เพราะตามตำรากล่าวว่าใครเลี้ยงแมวพันธุ์นี้ไว้จะได้ทรัพย์สินเงินทอง หากผู้เลี้ยงเป็นไพร่ก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเป็นเจ้าคนนายคน

 

09

 

10. แมวสิงหเสพย์ : หรือที่บางคนก็รู้จักกันในชื่อแมวโสงหเสพย แมวชนิดนี้มีลักษณะคล้ายแมวกระจอกคือมีขนสีดำทั้งตัว แต่มีจุดแตกต่างกันคือมีสีขาวอยู่ทั้งบริเวณริมฝีปาก จมูก และรอบคอ ต่างจากแมวกระจอกที่มีสีขาวแค่ตรงรอปากเท่านั้น นัยน์ตาสีเหลืองทอง ใครเลี้ยงไว้จะทำให้มีสมบัติเพิ่มพูน

 

10

 

11. แมวการเวก : เป็นแมวไทยโบราณสีดำอีกประเภทหนึ่ง โดยจะมีขนสีดำตลอดทั้งตัวแต่ที่ปลายจมูกจะมีแต้มสีขาวเล็กน้อยเท่านั้น มีนัยน์ตาสีเหลืออำพันสดใส กล่าวกันว่าจะนำพาโชคลาภมาให้แก่ผู้เป็นนายจนได้เปลี่ยนฐานะขึ้นไปเรื่อยๆ
11

 

12. แมวจตุบท : เป็นแมวสีดำที่มีจุดเด่นคือที่ปลายเท้าขึ้นมาจนถึงข้อพับทั้งสี่ข้างเป็นสีขาวคล้ายใส่ถุงเท้านั่นเอง นัยน์ตาเป็นสีเหลืองคล้ายดอกโสน ตามตำราว่าแมวชนิดนี้คนธรรมดาไม่ควรเลี้ยง ควรเลี้ยงเฉพาะราชนิกูล หรือเชื้อพระวงศ์เท่านั้น

 

12