Published on ISSUE 16
บางคนก็ยังเชื่ออีกว่ารกแมวสามารถป้องกันและแก้คุณไสย รวมไปถึงสิ่งรังควานต่างๆ ที่ทำให้เราดวงตกได้ เพราะรกแมวนั้นเปรียบเสมือนรกเด็กที่แผ่ออกมาห่อหุ้มร่างกายไว้ราวกับอยู่ในครรภ์ของมารดา ทำให้สามารถปกป้องคุ้มครองผู้ใช้จากอันตรายต่างๆ ได้นั่นเอง

ของขลังฉบับแมวๆ : ความเชื่อเรื่องรกแมวให้โชค

เรื่อง howl the team ภาพ : เลขา

หากบ้านใดมีแมวกำลังจะคลอด ให้ขอรกแมวกับแม่แมวแล้วจะร่ำรวย

ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อโบราณจากผู้เฒ่าผู้แก่ในไทย ที่เชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ครอบครองหรือพกพารกแมวไว้ จะมีโชคลาภ เรียกเงินเรียกทองเข้ามาได้อย่างมากมาย จึงเป็นที่มาที่ทำให้ใครหลายพยายามที่หาเครื่องรางของขลังแบบแมวๆ นี้เป็นอย่างมาก

นอกจากเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ แล้ว บางคนก็ยังเชื่ออีกว่ารกแมวสามารถป้องกันและแก้คุณไสย รวมไปถึงสิ่งรังควานต่างๆ ที่ทำให้เราดวงตกได้ เพราะรกแมวนั้นเปรียบเสมือนรกเด็กที่แผ่ออกมาห่อหุ้มร่างกายไว้ราวกับอยู่ในครรภ์ของมารดา ทำให้สามารถปกป้องคุ้มครองผู้ใช้จากอันตรายต่างๆ ได้นั่นเอง

แต่ถ้าใครคิดว่ารกแมวนั้นหาได้ง่าย คงต้องบอกว่าคิดผิดมหันต์เลยทีเดียว เพราะโดยธรรมชาติแม่แมวจะปลีกตัวหาที่สงบและปลอดภัยเพื่อคลอดลูก จึงทำให้หาตัวยาก และเป็นธรรมชาติของแมวที่เมื่อคลอดลูกออกมาแล้วจะกินรกกลับเข้าไปเพื่อเป็นการทำความสะอาดลูกแมวและเพื่อกลบร่องรอยและกลิ่นเลือดเพื่อไม่ให้สัตว์นักล่าอื่นๆ ตามรอยมาเจอเวลาที่อยู่ในธรรมชาตินั่นเอง แต่บางเรื่องเล่าก็บอกว่าหากใครขอรกแมวตอนที่กำลังท้อง พอแมวตัวนั้นใกล้คลอดแม่แมวจะเดินมาร้องเรียกและทิ้งรกไว้ให้ แต่ถ้าแม่แมวไม่เต็มใจให้ สุดท้ายรกแมวนั้นก็จะเน่าสลายไปอยู่ดี

จริงๆ แล้วความเชื่อรกแมวเป็นเพียงความเชื่อในอดีต ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล แต่เราเชื่อว่าหากเป็นคนขยัน ทำแต่สิ่งดีๆ และหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมแล้ว เงินทองก็จะไหลเข้ามาในชีวิตอยู่ดี

ไม่ว่าจะมีรกแมวอยู่กับตัวหรือไม่ก็ตาม