Published on ISSUE 19
บนโลกนี้...พวกเราก็เหมือนตัวต่อจิ๊กซอว์ที่ต่อเข้าด้วยกัน

Service Dog : สิ่งที่เธอขาดไป…ฉันจะเติมเต็มมันเอง

เรื่อง : howl the team ภาพ : ชาพีช

เพราะไม่มีใครที่เกิดมาสมบูรณ์พร้อม เราจึงต้องช่วยเหลือกัน

หลายครั้งที่คนพิการหรือมีความบกพร่องทางร่างกายมักถูกจำกัดความสามารถเพราะคนส่วนใหญ่มองว่าสิ่งที่พวกเขาทำได้มีน้อย แต่จริงๆ แล้วแม้จะมีสิ่งที่ขาดหายไป แต่พวกเขาก็มีความสามารถบางด้านที่เหนือกว่าคนธรรมดา ขอเพียงแค่ได้มีโอกาสแสดงความสามารถออกมาเท่านั้นเอง

เพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป จึงได้มีการฝึกฝนเหล่าสุนัขช่วยเหลือคนพิการขึ้นมา บางคนอาจคิดว่าสุนัขช่วยเหลือคนพิการทำหน้าที่แค่ช่วยคนพิการทางสายตา แต่จริงๆ แล้วสุนัขเหล่านี้ถูกฝึกมาเพื่อช่วยคนพิการในด้านต่างๆ มากมาย โดยหลักๆ แล้ว จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. Guide dog หรือสุนัขช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการมองเห็น 2. Hearing dog หรือสุนัขช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการได้ยิน และ 3. Service dog หรือสุนัขที่ช่วยเหลือผู้บกพร่องทางร่างกายและจิตใจแบบต่างๆ

Guide dog : ถือเป็นสุนัขช่วยเหลือคนพิการที่เรามักคุ้นหน้าคุ้นตากันที่สุด พวกเขาทำหน้าที่นำทาง หลบ และหยุดให้กับคนพิการทางสายตา รวมไปถึงหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางและดูสัญญาณไฟจราจรอีกด้วย โดยผู้พิการทางสายตาจะเป็นคุมทิศทาง ส่วนสุนัขจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องความปลอดภัย ถ้าเห็นว่าตรงหน้าไม่ปลอดภัยสุนัขจะไม่ยอมรับคำสั่งนั้น โดยปกติ Guide dog ใช้เวลาฝึกพื้นฐาน 1 ปี จากนั้นฝึกพิเศษอีก 4-6 เดือนก็สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้

Hearing dog : เป็นสุนัขที่คอยช่วยเหลือคนที่พิการทางการได้ยิน โดยหน้าที่หลักคือรับฟังเสียงหรือคำสั่งจากภายนอก เช่น เสียงคนเรียก เสียงเคาะประตู เสียงโทรศัพท์ดัง เสียงเด็กร้องไห้ แล้วจะเอาอุ้งเท้าแตะเท้าเจ้าของพร้อมพยักเพยิดจมูกตามตำแหน่งเสียงเพื่อให้เจ้าของรู้ตัว หรือพาไปที่แหล่งต้นกำเนิดเสียงก็ได้

Service Dog : เป็นสุนัขที่ช่วยเหลือคนพิการด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านการมองเห็นและได้ยิน สุนัขประเภทนี้จะถูกฝึกพิเศษให้มีความสามารถเฉพาะตัวหลากหลายรูปแบบ เช่น ในกรณีคนเป็นโรคเบาหวาน ชัก หรือเป็นโรคหัวใจ เมื่อผู้ป่วยแสดงอาการหรือสลบ สุนัขเหล่านี้จะรับรู้และสามารถวิ่งไปคาบยามาให้หรือเรียกคนมาให้ช่วยได้ทันที หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการทรงตัวและเคลื่อนไหว ก็มีสุนัขที่สามารถรับคำสั่งไปคาบของหรือเปิดปิดไฟให้ในบ้านได้เช่นกัน

ถ้าเลือกได้ คงไม่มีใครอยากเกิดมาพร้อมกับความไม่สมบูรณ์พร้อม แต่ในเมื่อเลือกไม่ได้ เราจึงต้องช่วยเหลือเพื่อที่จะเติมเต็มซึ่งกันและกัน สุนัขช่วยเหลือคนพิการก็เช่นกัน พวกเขามาเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของคนพิการในบางแง่มุมที่ขาดไป เหมือนกับตัวต่อจิ๊กซอว์ที่เมื่อชิ้นส่วนเล็กๆ ประกอบเข้าด้วยกันแล้ว

ก็กลายเป็นภาพใหญ่ที่สวยงาม