Published on ISSUE 22
สุนัขพันธุ์ Saluki เป็นสุนัขที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันมากที่สุดว่าน่าจะเป็นสุนัขที่เก่าแก่ที่สุด เพราะพวกเขาเป็น 1 ใน 14 สายพันธุ์สุนัขที่มียีนที่ต่างจากสุนัขป่าน้อยที่สุด และยังมีหลักฐานว่าชาวอียิปต์เมื่อก่อนคริสตกาลประมาณ 329 ปี ก็มีการใช้สุนัขพันธุ์นี้ล่าเหยื่อ

Before History : สายพันธุ์สุนัขที่เก่าแก่ที่สุด

เรื่อง : howl the team ภาพ : KcKanyaluck

ใครเก๋าก็เข้ามา…

จริงๆ แล้วในเรื่องของความเก่าแก่ของแต่ละสายพันธุ์สุนัขนั้นถือว่ายังเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงถกเถียงและหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เสมอ เนื่องจากยังคงมีการวิจัยและพบหลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งชี้ถึงความเป็นมาที่เก่าแก่ของสุนัขสายพันธุ์ต่างๆ อยู่เรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ดี มีสุนัขบางสายพันธุ์ที่ตอนนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีที่มาเก่าแก่จริงๆ บางสายพันธุ์นั้นอาจสืบย้อนกลับไปได้นับพันปี ซึ่งเหล่าสายพันธุ์สุนัขโบราณมีดังต่อไปนี้

1. Saluki : สุนัขพันธุ์ Saluki เป็นสุนัขที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันมากที่สุดว่าน่าจะเป็นสุนัขที่เก่าแก่ที่สุด เพราะพวกเขาเป็น 1 ใน 14 สายพันธุ์สุนัขที่มียีนที่ต่างจากสุนัขป่าน้อยที่สุด และยังมีหลักฐานว่าชาวอียิปต์เมื่อก่อนคริสตกาลประมาณ 329 ปี ก็มีการใช้สุนัขพันธุ์นี้ล่าเหยื่อ ด้วยเหตุนี้ทำให้กินเนสต์ บุ๊ก บันทึกให้ Saluki เป็นสายพันธุ์สุนัขที่เก่าแก่ที่สุดในโลกในขณะนี้

2. Afghan Hound : สุนัขขนสวยแปลกตานี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เก่าแก่พอๆ กันกับ Saluki เพียงแต่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัด บางคนอ้างว่าสุนัขพันธุ์นี้มีต้นกำเนิดย้อนหลังกลับไปไกลถึง 8000 ปีก่อน ในสมัยที่มนุษย์ยังคงออกล่าสัตว์ ก็มีเหล่าสุนัขพันธุ์นี้เป็นผู้ช่วยล่าในแถบอาฟกานิสถาน ซึ่งเชื่อกันว่ามนุษย์ถือกำเนิดขึ้นจากบริเวณแถบนั้น

3. Chow Chow : มาฝั่งเอเชียกันบ้าง ประเทศจีนก็มีสุนัขโบราณคือ Chow Chow เมื่อประมาณ 200 ปีก่อนคริสตกาล สมัยราชวงศ์ฮั่นมีการบรรยายถึงสุนัขล่าสัตว์ที่ลักษณะคล้ายสุนัขพันธุ์ Chow Chow นอกจากความเก่าแก่แล้ว สุนัขพันธุ์นี้ยังเป็นที่รู้จักกันในสุนัขที่มีลิ้นและริมฝีปากสีดำอันเป็นเอกลักษณ์อีกด้วย

4. Akita Inu : ในเกาะญี่ปุ่นก็มีสายเลือดสุนัขโบราณเช่นกัน นักโบราณคดีเชื่อกันว่าพี่ใหญ่แห่งสุนัขญี่ปุ่น Akita Inu มีต้นกำเนิดมาจากสุนัขที่มีชื่อเรียกว่า Matagi Inu ซึ่งอาจจะถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 8000 ปี ก่อนเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น เพราะยังหาหลักฐานยืนยันแน่ชัดไม่ได้ โดยชื่อ Akita นั้นมาจากชื่อแถบเหนือสุดของเกาะญี่ปุ่นอันเป็นถิ่นที่เกิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง