Web Exclusive
แม้ว่าสายตาของสุนัขอาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับมนุษย์ แต่ก็ต้องเข้าใจว่าประสาทสัมผัสหลักของสุนัขไม่ใช่ที่ดวงตา หากแต่เป็นประสาทการรับกลิ่น เพราะสุนัขจะแยกแยะว่าใครเป็นใครด้วยการดมกลิ่นมากกว่าการมองเห็น

สุนัขเห็นสีแบบไหน : สีที่สุนัขมองเห็นมีอะไรบ้าง

ภาพประกอบ : Shi Sa เรื่อง : howl the team

มีความเชื่อกันมาอย่างยาวนานว่าสุนัขมองเห็นได้แค่สีขาวกับดำเท่านั้น

จริงๆ แล้วเราต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อที่ผิด เพราะแม้ว่าสุนัขจะมองเห็นสีได้ไม่เท่ากับมนุษย์ แต่ก็สามารถมองเห็นสีได้อยู่หลายสี ไม่ใช่มองเห็นโลกเป็นสีเทาหรือแค่ขาวกับดำเพียงอย่างเดียว

ในดวงตาสุนัขมีเซลล์รูปโคน (Cone Cell) ซึ่งเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่มองเห็นสีและภาพในที่สว่างน้อยกว่าในมนุษย์ โดยเซลล์รูปโคนจะมีอยู่หลายชนิดทำหน้าที่รับสีที่แตกต่างกันออกไป ในมนุษย์มีเซลล์รูปโคนอยู่สามชนิด ทำให้สามารถรับสีแดง น้ำเงิน และเหลืองได้ แต่ในสุนัขเชื่อกันว่ามีเซลล์รูปโคนอยู่ 2 ชนิด ทำให้สุนัขมองเห็นสีได้เพียงสองสี ซึ่งคาดการณ์กันว่าคือสีเหลืองและน้ำเงิน

ดังนั้นถ้าเปรียบกับมนุษย์แล้วสุนัขจะไม่สามารถมองเห็นสีแดงได้ โดยมีลักษณะคล้ายคนตาบอดสี และนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมสุนัขถึงไม่ค่อยสนใจของเล่นที่เป็นสีแดงมากนัก แต่จะตื่นเต้นกับของเล่นที่เป็นสีเหลืองหรือน้ำเงินมากกว่า เพราะว่าพวกเขามองเห็นสีของเล่นนั้นชัดเจนกว่านั่นเอง

ได้มีการพยายามจำลองภาพที่มนุษย์มองเห็นกับภาพที่สุนัขมองเห็นออกมา ซึ่งเราได้ลองทำด้วยเช่นกันโดยการปรับสีภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสายตามนุษย์กับสุนัขที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเราจะเห็นภาพที่สุนัขมองเห็นนั้นค่อนข้างซีดและมีองค์ประกอบสีเป็นฟ้าและเหลืองเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าสายตาของสุนัขอาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับมนุษย์ แต่ก็ต้องเข้าใจว่าประสาทสัมผัสหลักของสุนัขไม่ใช่ที่ดวงตา หากแต่เป็นประสาทการรับกลิ่น เพราะสุนัขจะแยกแยะว่าใครเป็นใครด้วยการดมกลิ่นมากกว่าการมองเห็น