Web Exclusive
เจ้าของสามารถนำสัตว์เลี้ยงของตัวเอง โดยเฉพาะน้องหมา มารับพรจากบาทหลวงได้

St. Francis Day – อิตาลี
เทศกาลอวยพรน้องหมา

ภาพประกอบ : LunaBear เรื่อง : howl the team

แม้แต่น้องหมาก็สามารถได้รับพรได้เหมือนกัน

ในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ได้มีการนับถือนักบุญหลากหลายท่าน โดยนักบุญฟรานซิส (St. Francis) ถือว่าเป็นนักบุญแห่งเหล่าสรรพสัตว์และธรรมชาติ ทำให้ทุกๆ วันที่ 4 ตุลาคม จะมีการเฉลิมฉลองวันแห่งนักบุญฟรานซิส (St. Francis Day หรือ Feast of Francis of Assisi) ซึ่งเป็นการรำลึกถึงพระคุณของท่านนักบุญฟรานซิสในสมัยศตวรรษที่ 12

สิ่งที่สำคัญของวันเฉลิมฉลองนักบุญฟรานซิสคือในวันนี้โบสถ์หลายๆ แห่งทั่วโลกจะเปิดให้เจ้าของสามารถนำสัตว์เลี้ยงของตัวเอง โดยเฉพาะน้องหมา มารับพรจากบาทหลวงได้ โดยเฉพาะที่อิตาลี ซึ่งเป็นที่ๆ นักบุญฟรานซิสเสียชีวิตลงจะมีการจัดกิจกรรมให้พรแก่เหล่าสัตว์เลี้ยงยิ่งใหญ่มากที่สุด

ในวันนี้จะมีผู้นำสัตว์เลี้ยงมากมาย ทั้งสุนัข แมว หนูแฮมสเตอร์ กระต่าย หรือแม้กระทั่งเต่า มารับพรที่โบสถ์ ซึ่งเชื่อกันว่าจะทำให้สัตว์ที่รับพรไปนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงและได้รับการคุ้มครองจากท่านนักบุญทำให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆ

นอกจากนี้ วันที่ 4 ตุลาคม ยังถือว่าเป็นวันสัตว์โลก (World Animal Day) อีกด้วย ซึ่งเป็นวันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เราตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตว์นั่นเอง