Web Exclusive
ตั้งแต่วันแรกไปจนถึงวันที่ 15 นั้นจะเป็นการเฉลิมฉลองให้กับการเกิดของสัตว์และสิ่งต่างๆ โดยในวันที่ 2 นั้นจะถือว่าเป็นวันเกิดของสุนัข 

The 15-Day Celebration of Chinese New Year
เทศกาลตรุษจีนในวันเฉลิมฉลองแห่งสุนัข

ภาพประกอบ : LunaBear เรื่อง : howl the team

ที่ประเทศจีน ในวันขึ้นปีใหม่จีนหรือตรุษจีน บางแห่งจะมีการเฉลิมฉลองกันนาน 15 วัน

โดยจะเริ่มเฉลิมฉลองกันตั้งแต่พระจันทร์แรกของปีใหม่ไปอีก 15 วันจนกระทั่งถึงวันพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกของปี หรือที่เรียกว่าเทศกาลโคมไฟ (Lantern Festival)

โดยในแต่ละวันนั้นตั้งแต่วันแรกไปจนถึงวันที่ 15 นั้นจะเป็นการเฉลิมฉลองให้กับการเกิดของสัตว์และสิ่งต่างๆ โดยในวันที่ 2 นั้นจะถือว่าเป็นวันเกิดของสุนัข 

ตามตำนานกล่าวว่า เทพ Tsai Shen เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง ได้ลงมาจากสวรรค์ในวันนี้ ชาวจีนจะเผากระดาษและอธิษฐานให้เทพเจ้าช่วยดลบันดาลความโชคดีและความมั่งคั่งร่ำรวย และเพื่อให้เป็นมงคลยิ่งขึ้นในวันนี้คนจีนที่เชื่อจะรับประทานเกี๊ยวเป็นอาหาร เพราะเกี๊ยวมีรูปร่างเหมือนกับเงินในสมัยโบราณของจีน

ตามประเพณี ในวันที่สองนี้ ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะกลับไปเยี่ยมเคารพพ่อแม่ของตนเองที่บ้านเกิด รวมไปถึงการสวดอธิษฐานให้กับเหล่าบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว

ส่วนที่เกี่ยวกับน้องหมาคือเนื่องจากในวันนี้เชื่อว่าเป็นวันที่สุนัขได้ถือกำเนิดขึ้น ทำให้ชาวจีนมักจะให้อาหารแก่เหล่าสุนัข โดยเฉพาะสุนัขจรจัดให้ได้กินอิ่มอย่างเต็มที่เลยทีเดียว