Published on ISSUE 2
พฤติกรรมชอบทานของแปลกหรือ Pica คือพฤติกรรมการกินสิ่งของที่ไม่ใช่อาหาร เช่น พลาสติก ยาง กระดาษ เป็นต้น

ทำไมสุนัขชอบกินหญ้าและของแปลกๆ

เรื่องและภาพ : howl the team

ทำไมสุนัขชอบกินหญ้า

คนเลี้ยงสุนัขหลายคนมักจะเกิดคำถามนี้ขึ้นในใจ ต้องบอกเลยว่าพฤติกรรมนี้เป็นสิ่งที่มักเกิดขึ้นเป็นปกติในสุนัขได้ ในปัจจุบันทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคือ สุนัขที่เราเลี้ยงกันล้วนสืบเชื้อหรือมีความใกล้ชิดกับหมาป่า ซึ่งเหยื่อส่วนมากของหมาป่าก็คือเหล่าสัตว์กินพืชทั้งหลาย เช่น กระรอกหรือกระต่าย โดยจะมีพืชตกค้างอยู่ภายในตัวเหยื่อเมื่อหมาป่ากินเข้าไป ซึ่งสาเหตุนี้เองอาจจะทำให้สุนัขที่เราเลี้ยงกันอาจจะมีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่ แต่ทั้งนี้สาเหตุที่แท้จริงปัจจุบันก็ยังคงไม่มีใครทราบ หรือว่าบางทีสุนัขอาจจะแค่ชอบรสชาติหรือรสสัมผัสของหญ้าก็ได้

 

พฤติกรรมชอบทานของแปลก

พฤติกรรมชอบทานของแปลกหรือ Pica คือพฤติกรรมการกินสิ่งของที่ไม่ใช่อาหาร เช่น พลาสติก ยาง กระดาษ เป็นต้น สาเหตุที่แท้จริงนั้นปัจจุบันยังคงไม่มีใครทราบ แต่อาจจะเกิดได้จากการขาดแร่ธาตุบางอย่าง หรือความผิดปกติทางจิต โดยพฤติกรรมนี้จะพบได้บ่อยในสุนัขที่มีภาวะตับอ่อนทำงานบกพร่อง (exocrine pancreatic insufficiency) ซึ่งทำให้เกิดการกินจุ (polyphagia) ตามมาได้