Published on ISSUE 2
สุนัขกับแมวแตกต่างกันอย่างไร

Dog vs Cat

เรื่องและภาพ : howl the team

ความแตกต่างระหว่างสุนัขและแมว

 

301

สุนัข

 1. หน้าตาเป็นมิตร ตาเป็นประกาย
 2. สามารถชวนเล่นได้ตลอดเวลา
 3. จงรักภักดีต่อเจ้าของ
 4. วิ่งมาต้อนรับเวลากลับบ้าน
 5. เห็นเจ้าของเป็นดั่งบอส พร้อมรับคำสั่งตลอดเวลา
 6. ฝึกให้ทำตามคำสั่งของมนุษย์ได้

 

302

 

แมว

 1. หากไม่ทำหน้าเบื่อโลก ก็ทำหน้าตามีแผนลับอยู่ในใจ
 2. ไม่ยอมเล่นเวลาเล่นด้วย แต่จะมาเล่นด้วยตอนต้องทำงาน
 3. แม้เจ้าของก็อาจถูกตะปบได้ง่ายๆ หากไปนัวเนียไม่ถูกเวลา
 4. เจ้าของอยู่บ้านหรือไม่อยู่ก็ไม่มีความแตกต่าง
 5. มนุษย์น่ะก็แค่ข้ารับใช้ของพวกข้าเท่านั้นแหละ !
 6. สามารถฝึกมนุษย์ให้ทำตามคำสั่งตัวเองได้