Published on ISSUE 5
ชีวิตสนุกๆ ของคนเลี้ยงเมนคูน

วันๆ ชีวิตคนเลี้ยงเมนคูนก็แบบนี้แหละนะ (1)

เรื่องและภาพ : howl the team

มาดูกันว่าวันๆ ชีวิตของคนเลี้ยงเมนคูนเป็นยังไงกันบ้าง (1)

Koma_08