Published on ISSUE 10
ซึ่งต่อมาในหลวงทรงพระราชทานชื่อใหม่ให้ว่า “คุณหลวงแจ่ม” มีนามสกุลว่า “ภักดี” เพราะมีความจงรักภักดีต่อในหลวงเป็นอย่างมาก

“คุณหลวงแจ่ม” สุนัขใหญ่ผู้ภักดี

เรื่อง : howl the team ภาพ : แม่พิมพ์สี

เมื่อ พ.ศ. 2541 เจ้าเจมส์ สุนัขพันธุ์เซนต์เบอร์นาร์ด ของ “ครอบครัวศรีสัวสดิ์” ซึ่งในขณะนั้นมีบ้านพักหันด้านหน้าเข้าหาพระราชวังไกลกังวล เจ้าเจมส์เป็นสุนัขที่ไม่ค่อยร่าเริงเวลาอยู่บ้าน แต่กลับชอบมุดรั้วเข้าไปวิ่งเล่นในเขตพระราชทาน จนมีครั้งหนึ่งหายตัวเข้าไปอยู่ในวังถึง 3 วัน เมื่อครั้นในหลวงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่วังไกลกังวล ก็ยังหลุดเข้าไปอีก ทำให้คุณฉันทนา ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของต้องจำใจขังเจ้าเจมส์ไว้ในกรง

 

ครั้นเวลาผ่านไป เจ้าหน้าที่ในวังออกมาแจ้งข่าวว่า ในหลวงทรงมีรับสั่งถึงสุนัขตัวโตที่เคยเข้ามาวิ่งเล่นหายไปไหน คุณฉันทนาจึงได้ลองไตร่ตรองดู ก็คิดในใจว่าในหลวงทรงโปรดเจ้าเจมส์มาก ถึงกับมีพระกระแสรับสั่งถามถึง จึงตัดสินใจน้อมเกล้าถวายเจ้าเจมส์แด่ในหลวง ด้วยประสงค์ให้พระองค์ทรงเกษมสำราญ อันจะนำมาซึ่งความปลื้มปิติแก่คนในครอบครัวครอบครัว ในขณะกำลังเข้าเฝ้าเพื่อถวายตัว คุณทองแดงได้วิ่งออกมาเห่าเจ้าเจมส์ คุณฉันทนาจึงได้กราบทูลถามว่า “เขาถูกกันไหมเพคะ” ทรงรับสั่งตอบว่า “ไม่รู้สิ ยังไม่เคยเจอกัน แต่เจ้านี่เค้าขี้อิจฉา” รับสั่งพลางชี้ไปที่คุณทองแดง ซึ่งต่อมาในหลวงทรงพระราชทานชื่อใหม่ให้ว่า “คุณหลวงแจ่ม” มีนามสกุลว่า “ภักดี” เพราะมีความจงรักภักดีต่อในหลวงเป็นอย่างมาก

 

หลังจากนั้น คุณฉันทนาและครอบครัวได้ทำเรื่องขออนุญาตเข้าเฝ้าหลวงแจ่มอีก 2 ครั้ง โดยครั้งที่สองเป็นครั้งที่หลวงแจ่มมีลูก และเล่าว่า “เขาดูดีขึ้นมาก และยังจำเราได้ เอาคางมาเกยที่บ่า เหมือนจะบอกว่าตอนนี้เป็นคุณหลวงแล้วนะ” ส่วนลูกของหลวงแจ่มตัวหนึ่ง ในหลวงทรงพระราชทานนามให้ว่า “คุณแป๊ะฮวยอิ๊ว” และพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงนำไปเลี้ยงที่วังสระปทุม

 

158401

ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ คุณหลวงแจ่ม ภักดี ตัวจริง

 

Image

รูปตัวจริงของคุณแป๊ะฮวยอิ้ว ลูกของคุณหลวงแจ่ม ปัจจุบันเป็นสุนัขทรงเลี้ยงของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี