Published on ISSUE 10
ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน จึงได้เกิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยในสุนัขจรจัด สัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้ง

ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน : โครงการพระราชดำริเพื่อสุนัขจรจัด

เรื่อง howl the team ภาพ : พิริยะ กลิ่นฟุ้ง

สุนัขจรจัดเป็นปัญหาหนึ่งที่เราสามารถพบเห็นได้บ่อยจนชินตา และไม่ใช่แค่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น ตามต่างจังหวัดโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ ล้วนก็ประสบกับปัญหาสุนัขจรจัดที่เพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี ด้วยเหตุนี้ “ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน” จึงได้เกิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยในสุนัขจรจัด สัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้ง ครั้งเสด็จแปรพระราชฐานประทับ ณ วังไกลกังวล เมื่อปี 2546 โดยทรงตระหนักถึงปัญหาของสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ และหากไม่ได้มีการจัดการอย่างถูกวิธีอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อพิษสุนัขบ้าได้

ด้วยเหตุนี้พระองค์ทรงพระราชทานแนวพระราโชบาย ให้ดำเนินการจัดการสุนัขเหล่านี้อย่างเป็นระบบ ได้รับการดูแลด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านควบคุมปริมาณ โดยการหาสถานที่ก่อสร้างคอกสุนัขที่สมบูรณ์แบบ ทำให้ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินแห่งนี้เป็น Pilot Project หรือโครงการต้นแบบเพื่อให้ท้องถิ่นอื่น ๆ ได้ใช้เป็นตัวอย่างในการควบคุมสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่ของตัวเองต่อไป

ภายในศูนย์นอกจากจะเป็นแหล่งพักพิงให้กับเหล่าสุนัขจรจัดแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของโครงการธนาคารเลือดจากสุนัขจร ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างทางศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินกับทางโรงพยาบาลสัตว์เกษตร หัวหิน ซึ่งเป็นการให้เหล่าสุนัขจรที่สุขภาพแข็งแรงมาเป็นผู้บริจาคเลือดเก็บไว้ในธนาคารเลือดเพื่อเปลี่ยนมุมมองของคนทั่วไปจากที่เคยเห็นว่าสุนัขจรจัดไม่มีคุณค่า ก็สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เช่นกัน

ปัจจุบันศูนย์รักษ์สุนัข หัวหิน ดูแลสุนัขจรจัดกว่า 800 ตัว โดยมีเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์ดูแลอย่างเป็นระบบ ทั้งอาหาร สุขอนามัย การดูแลรักษาสุขภาพ และการหาบ้านใหม่ให้สุนัขเพื่อให้คนมีจิตใจรักสุนัขรับไปดูแลต่อ โดยภายในศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน จะแบ่งเป็นอาคารของสุนัขในโซนต่าง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่โซนแรกรับ โซนต่อมาคืออาคารกายภาพและธาราบำบัด ที่อยู่ติดกับโซนพาราซอนหรือกรงสุนัขที่รอคอยบ้านใหม่ จากนั้นในบริเวณใกล้กันก็จะได้เห็นกรงของสุนัขที่สามารถให้เลือดได้ ส่วนบริเวณพื้นที่ที่เหลือจะเป็นคอกสุนัขขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยสุนัขเพศผู้และเมีย อยู่ร่วมกันในคอกอย่างเป็นธรรมชาติ ในบรรยากาศร่มรื่นพร้อมๆ กับเสียงเห่าของสุนัขที่ดังขึ้นต้อนรับผู้มาเยือนอยู่ตลอดเวลา