Web Exclusive
พยาธิหนอนหัวใจมักเป็นภัยเงียบ เนื่องจากจะแสดงอาการตอนที่เป็นรุนแรงแล้ว ซึ่งสามารถทำให้สัตว์เลี้ยงของเราเสียชีวิตได้

พยาธิหนอนหัวใจ…มันคืออะไรกัน ?

ปรสิตหรือพยาธิในสุนัข และแมวมีมากมายหลายชนิด อาศัยอยู่ในอวัยวะที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งสร้างความเสียหายแก่ร่ายกายสัตว์เลี้ยงของเรา ซึ่งอาจอันตรายถึงชีวิตได้ หนึ่งในพยาธิที่พบได้บ่อย และติดต่อกันได้ง่าย นั่นคือ เจ้าพยาธิหนอนหัวใจ (Heartworm) เรามาทำความรู้จักเพื่อที่จะรับมือ และป้องกันสัตว์เลี้ยงของเราให้ปลอดภัยจากปรสิตตัวร้ายตัวนี้ได้อย่างถูกวิธี

  • พยาธิหนอนหัวใจ (Heartworm) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Dirofilaria immitis เป็นพยาธิตัวกลมที่อาศัยอยู่ในระบบเลือด
  • ติดต่อได้ง่ายเนื่องจากมี “ยุง” เป็นพาหะ
  • สามารถทำให้เกิดโรคได้ทั้งในสุนัข และแมว รวมทั้งปัจจุบันยังมีรายงานว่าพบในคนด้วย
  • ตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่ในห้องหัวใจ โดยตัวมันจะขัดขวางการทำงานของหัวใจในการบีบตัว เพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย
  • อาการของสัตว์เลี้ยงที่อาจจะบ่งบอกว่ามีพยาธิหนอนหัวใจ สัตว์เลี้ยงจะมีอาการที่มีลักษณะคล้ายกับโรคหัวใจ ได้แก่ เหนื่อยง่าย ออกกำลังกายได้ไม่นาน ไอแห้งๆ หอบ ท้องกาง เป้นต้น

พยาธิหนอนหัวใจมักเป็นภัยเงียบ เนื่องจากจะแสดงอาการตอนที่เป็นรุนแรงแล้ว ซึ่งสามารถทำให้สัตว์เลี้ยงของเราเสียชีวิตได้ แต่ถึงอย่างนั้นเราก็สามารถป้องกันได้ง่ายๆ เพียงแค่เลือกใช้ยาหยดหลังที่มีฤทธิ์ทำลายตัวอ่อนของเจ้าพยาธิชนิดนี้ได้ทุกระยะ 100% รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ และที่สำคัญอย่าลืมหยดเป็นประจำทุกเดือน เท่านี้สัตว์เลี้ยงของเราก็จะห่างไกลจากพยาธิวายร้ายชนิดนี้แล้ว…

……เพราะ “หัวใจบอกให้หยด”